Regulamin

Regulamin Korzystania i świadczenia usług drogą elektroniczną na stronie https://www.ekoeter.pl/ Preambuła: W zakresie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

1. Definicje

Regulamin - niniejszy Regulamin, dostępny pod adresem https://www.ekoeter.pl/ Administrator strony (Administrator) - PBA ul. Jarzębinowa 29, 26-065 Piekoszów Wskaźniki - wartości stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu, tj. PM2,5 i PM10, SO2 i CO Użytkownik - każda osoba korzystająca ze strony https://www.ekoeter.pl/ Dane pomiarowe - pobierane są z zewnętrznego API

2. Przedmiot Regulaminu

2.1.Strona ma charakter wyłącznie informacyjny. Ujawniane w nim dane mają na celu wzrost świadomości społecznej o zagrożeniach wynikających z zanieczyszczenia powietrza poprzez zlokalizowanie źródeł zanieczyszczeń. 2.2. Celem Strony jest propagowanie informacji na temat aktualnego stanu powietrza oraz potencjalnych zagrożeń z nim związanych.

3. Zasady korzystania z Usługi

3.1. Usługa polega na udostępnianiu informacji o zanieczyszczeniu powietrza. Informacja ta bazuje na Danych przekazywanych ze stron API. 3.1. Na stronie wyświetlane są normy oraz ich wskaźnik w danych regionach Polski 3.2. Dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest nieodpłatne. 3.3. Użytkownicy mogą udostępnić innym Użytkownikom, za pośrednictwem Strony informacje o możliwym zanieczyszczeniu powietrza. 3.3.1 Użytkownicy na zasadzie dobrowolności mogą zgłosić potencjalne źródło zanieczyszczenia powietrza, przekazując: adres, opis, zdjęcie (opcjonalnie) oraz film (opcjonalnie) 3.4. Usługa do poprawnego i optymalnego działania używa plików cookie. 3.5. Dane dostępne w ramach strony nie mogą zostać przekazywane przez Użytkowników do stron trzecich bez pisemnej zgody Administratora. 3.6. Do skorzystania ze strony konieczne jest dysponowanie komputerem, smartfonem lub tabletem oraz łączem internetowym. 3.7. Cennik oraz czas realizacji Usługi jest ustalany przez Usługodawcę i mogą zostać zmienione w każdym momencie. 3.7.1 Standardowe - 21.00 brutto zł, realizowane w dni robocze. Czas interwencji nie powinien być dłuższy, niż 72 godziny. 3.7.2 Pilne - 49.00 brutto zł, realizowane codziennie bezpośrednio po wysłaniu zgłoszenia. Czas interwencji nie powinien być dłuższy, niż 24 godziny. 3.7.3 Ekspresowe - 299.00 brutto zł, realizowane bezpośrednio po wysłaniu zgłoszenia. Czas interwencji nie powinien być dłuższy, niż 12 godzin. Nasz pracownik osobiście weryfikuje miejsce zanieczyszczenia nawet 3-krotnie, aż do 7 dni od zgłoszenia. 3.7.4 Osobista weryfikacja jest realizowana i gwarantowana we wszystkich miastach wojewódzkich. W mniejszych miejscowościach staramy się dokonywać weryfikacji najszybciej jak to możliwe w momencie dostępności pracowników we wskazanej gminie.

4. Prawa i obowiązki Administratora

4.1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Dane prezentowane w ramach Usługi były możliwie aktualne. 4.2. Administrator jest właścicielem Danych i ma pełne prawo do ich wykorzystania. 4.3. Administrator zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania lub przekazania Danych ze strony – w tym do przekazania tych danych do stron trzecich. 4.4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usługi ze względu na naprawę lub modernizację strony. 4.5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

5. Prawa i obowiązki Użytkownika

5.1. Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego korzystania ze Strony. 5.2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony zgodnie z zasadami określonymi powyżej – w punkcie 3 Regulaminu. 5.3. Użytkownik jest zobowiązany do Powstrzymania się od działań mogących negatywnie wpłynąć na działanie Strony i Usługi lub systemów komputerowych Usługodawcy oraz dokonywania jakiejkolwiek ingerencji w kształt strony https://ekoeter.pl 5.4. Użytkownik ma możliwość dodawania 3 typów zgłoszeń: standardowych, pilnych oraz ekspresowych. 5.5. Użytkownik bierze całkowitą odpowiedzialność za treści dodane do zgłoszenia.

6. Odpowiedzialność Administratora

6.1. Odpowiedzialnością Administratora jest obsługa strony. 6.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakichkolwiek decyzji podjętych przez Użytkowników na podstawie danych umieszczonych na stronie https://ekoeter.pl. 6.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie sieci WiFi lub GSM, do których to sieci podłączone są Czujniki. 6.4. Mimo stosowania najwyższego standardu zabezpieczeń serwera Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasowe i niespodziewane wyłączenia funkcjonalności Serwisu wynikające z ataków hakerskich, przyczyn losowych, klęsk żywiołowych lub siły wyższej. 6.5. Usługodawca dokona wszelkich starań, aby wszystkie złogszenia niezwłocznie zostały przekazane do Straży Miejskiej (SM) lub Inspektora Ochrony Środowiska (IOŚ), jednak za działania (SM i IOŚ) oraz czas interwencji nie bierze odpowiedzialności. 6.6. Usługodawca może czasowo lub na stałe wstrzymać wykonywanie usługi o czym Użytkownicy zostaną poinformowani w komunikacie na stronie gdzie zgłoszenia są dodawane. 6.7. Usługodawca może organizować zniżki oraz rabaty na usługę włącznie ze zmianą ceny regularnej.

8. Polityka Prywatności

8.1. Korzystanie z Usługi co do zasady nie wymaga od Użytkownika podania danych osobowych. 8.2. Opcjonalnie Użytkownik może podać adres e-mail podczas składania zgłoszenia. 8.3. Adres e-mail jest wykorzystywany do informowania Użytkownika o zmianie statsu dodanych przez niego złoszeń.

9. Rozwiązywanie sporów

9.1. W przypadku zaistnienia sporów Administrator sugeruje skorzystanie z polubownych metod ich rozwiązywania. 9.2. Ewentualne spory sądowe będą poddane jurysdykcji w sądzie właściwym dla Użytkownika.

10. Postanowienia Końcowe

10.1 Regulamin wchodzi w życie w dniu 10.09.2023 10.2 Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, poprzez zamieszczenie informacji o zmianie regulaminu na stronie www: https://ekoeter.pl. 10.3. W przypadkach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

11. Polityka Cookies

11.1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies. 11.2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. 11.3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp. 11.4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu: - dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę; - przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony; - możliwości logowania do serwisu; - utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu. 11.5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień. 11.6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym. 11.7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu. 11.8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą. 11.9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta. 11.10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl